Trang chủ Tin tức Du Lịch Nghỉ Dưỡng ‌Du Lịch Khám Phá - Xu Hướng Trải Nghiệm Mới Của Giới...

‌Du Lịch Khám Phá – Xu Hướng Trải Nghiệm Mới Của Giới Trẻ

Bản‌ ‌chất‌ ‌của‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌vốn‌ ‌có‌ ‌sự‌ ‌tò‌ ‌mò‌ ‌bên‌ ‌trong,‌ ‌nhưng‌ ‌khi‌ ‌lớn‌ ‌lên,‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌xung‌ ‌quanh‌ ‌tác‌ ‌động‌ ‌khá‌ ‌nhiều‌ ‌nên‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌dần‌ ‌mất‌ ‌đi‌ ‌bản‌ ‌năng‌ ‌vốn‌ ‌có.‌ ‌Do‌ ‌đó,‌ ‌khi‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌vật‌ ‌chất‌ ‌đầy‌ ‌đủ,‌ ‌bản‌ ‌chất‌ ‌tò‌ ‌mò,‌ ‌muốn‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌lại‌ ‌trỗi‌ ‌dậy.‌ ‌Nhờ‌ ‌đó,‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌dần‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌sự‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌của‌ ‌du‌ ‌khách.

Thế‌ ‌nào‌ ‌là‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá?‌ ‌ 

Du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌giữa‌ ‌việc‌ ‌vui‌ ‌chơi,‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌tại‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌mà‌ ‌bạn‌ ‌yêu‌ ‌thích.‌ ‌Nghe‌ ‌có‌ ‌vẻ‌ ‌giống‌ ‌với‌ ‌hành‌ ‌trình‌ ‌du‌ ‌lịch,‌ ‌đúng‌ ‌không‌ ‌nào?‌ ‌ ‌

Vậy,‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌khác‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌chuyến‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌thông‌ ‌thường?‌ 

du lịch khám phá
Du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌khác?‌

‌Du‌ ‌lịch‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌chuyến‌ ‌đi‌ ‌đến‌ ‌một‌ ‌nơi‌ ‌nào‌ ‌đó,‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌ở‌ ‌lại‌ ‌1-2‌ ‌ngày‌ ‌hoặc‌ ‌dài‌ ‌ngày‌ ‌trong‌ ‌chuyến‌ ‌đi‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌kèm‌ ‌theo‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌sẵn.‌ ‌ ‌Còn‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌ở‌ ‌đây‌ ‌được‌ ‌hiểu,‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌sẽ‌ ‌đến‌ ‌một‌ ‌nơi‌ ‌nào‌ ‌đó,‌ ‌tìm‌ ‌kiếm‌ ‌nền‌ ‌văn‌ ‌hóa,‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌hay‌ ‌những‌ ‌sự‌ ‌huyền‌ ‌bí‌ ‌mà‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌từng‌ ‌nghe‌ ‌qua.‌ ‌Đây‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌điểm‌ ‌giúp‌ ‌những‌ ‌du‌ ‌khách,‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌trẻ‌ ‌khơi‌ ‌gợi‌ ‌lại‌ ‌sự‌ ‌tò‌ ‌mò‌ ‌để‌ ‌tìm‌ ‌kiếm‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌hành‌ ‌trình‌ ‌này.‌

Vì‌ ‌sao‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌loại‌ ‌hình‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌đông‌ ‌đảo‌ ‌giới‌ ‌trẻ?‌ ‌

‌Mỗi‌ ‌người‌ ‌khi‌ ‌sinh‌ ‌ra‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌những‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌thiên‌ ‌bẩm‌ ‌vốn‌ ‌có,‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌là‌ ‌sự‌ ‌tò‌ ‌mò.‌ ‌Nhưng‌ ‌trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌lớn‌ ‌lên,‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌lại‌ ‌đánh‌ ‌mất‌ ‌dần‌ ‌điều‌ ‌đó‌ ‌do‌ ‌sự‌ ‌tác‌ ‌động‌ ‌từ‌ ‌môi‌ ‌trường,‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌xã‌ ‌hội,…‌ ‌Và‌ ‌điều‌ ‌đó‌ ‌làm‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌đánh‌ ‌mất‌ ‌dần‌ ‌ngọn‌ ‌lửa‌ ‌bên‌ ‌trong,‌ ‌sự‌ ‌khao‌ ‌khát‌ ‌trên‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌làm‌ ‌việc,‌ ‌học‌ ‌tập.‌ ‌Chính‌ ‌vì‌ ‌điều‌ ‌đó,‌ ‌khi‌ ‌bạn‌ ‌tự‌ ‌cho‌ ‌mình‌ ‌những‌ ‌chuyến‌ ‌đi‌ ‌chơi,‌ ‌đến‌ ‌một‌ ‌vùng‌ ‌đất‌ ‌mới‌ ‌lạ,‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌dần‌ ‌dần‌ ‌thôi‌ ‌thúc‌ ‌sự‌ ‌tò‌ ‌mò‌ ‌bên‌ ‌trong,‌ ‌khao‌ ‌khát‌ ‌tìm‌ ‌kiếm‌ ‌những‌ ‌điều‌ ‌mới‌ ‌lạ‌ ‌trong‌ ‌tự‌ ‌nhiên,‌ ‌trong‌ ‌một‌ ‌tỉnh,‌ ‌trong‌ ‌một‌ ‌nước‌ ‌mình‌ ‌sinh‌ ‌sống.‌ ‌ ‌

du lịch khám phá
‌Du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌-‌ ‌Xu‌ ‌hướng‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌của‌ ‌giới‌ ‌trẻ‌ ‌hiện‌ ‌nay

‌Đến‌ ‌với‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá,‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌tự‌ ‌cho‌ ‌mình‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌để‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌một‌ ‌nền‌ ‌văn‌ ‌hóa,‌ ‌lịch‌ ‌sử,‌ ‌những‌ ‌phong‌ ‌tục‌ ‌tập‌ ‌quán‌ ‌từ‌ ‌54‌ ‌dân‌ ‌tộc‌ ‌khác‌ ‌nhau.‌ ‌Bên‌ ‌cạnh‌ ‌đó,‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tự‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌những‌ ‌nhóm‌ ‌đi‌ ‌phượt,‌ ‌được‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌sự‌ ‌máu‌ ‌lửa,‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌cái‌ ‌“‌ ‌điên”‌ ‌trong‌ ‌người‌ ‌qua‌ ‌những‌ ‌cung‌ ‌đường‌ ‌được‌ ‌định‌ ‌sẵn‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌điều‌ ‌họ‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌trước.‌ ‌Cũng‌ ‌nhờ‌ ‌đó,‌ ‌qua‌ ‌những‌ ‌chuyến‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá,‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌trưởng‌ ‌thành‌ ‌hơn,‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌kỹ‌ ‌năng‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌việc‌ ‌xử‌ ‌lý‌ ‌tình‌ ‌huống‌ ‌bất‌ ‌ngờ‌ ‌trên‌ ‌đường‌ ‌đi.‌ ‌Đây‌ ‌cũng‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌hành‌ ‌trang‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌tự‌ ‌tin‌ ‌hơn‌ ‌khi‌ ‌bước‌ ‌vào‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌sau‌ ‌này. ‌Nhưng,‌ ‌nên‌ ‌đi‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌ở‌ ‌đâu‌ ‌để‌ ‌đáng‌ ‌đồng‌ ‌tiền‌ ‌bỏ‌ ‌ra?‌ ‌Chúng‌ ‌ta‌ ‌sẽ‌ ‌cùng‌ ‌đi‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌những‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌bạn‌ ‌nên‌ ‌tận‌ ‌dụng‌ ‌tuổi‌ ‌trẻ‌ ‌để‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌nhé.‌

Những địa điểm đáng tiền cho hành trình du lịch khám phá 

Vịnh‌ ‌Hạ‌ ‌Long‌ ‌-‌ ‌Khám‌ ‌phá‌ ‌nền‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌và‌ ‌cảnh‌ ‌quan‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌được‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌ban‌ ‌tặng‌

‌Nếu‌ ‌bạn‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌yêu‌ ‌thích‌ ‌bầu‌ ‌không‌ ‌khí‌ ‌trong‌ ‌lành,‌ ‌luôn‌ ‌muốn‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌mới‌ ‌lạ‌ ‌như‌ ‌việc‌ ‌leo‌ ‌núi,‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌hang‌ ‌động,…‌ ‌thì‌ ‌Vịnh‌ ‌Hạ‌ ‌Long‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌điểm‌ ‌đến‌ ‌thú‌ ‌vị‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌trẻ‌ trải nghiệm cảm giác thử thách.‌ 

du lịch khám phá
Vịnh‌ ‌Hạ‌ ‌Long‌ ‌-‌ ‌Di‌ ‌Sản‌ ‌Thiên‌ ‌Nhiên‌ ‌Thế‌ ‌giới‌ ‌

Trong‌ ‌suốt‌ ‌hành‌ ‌trình‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌từ‌ ‌Nam‌ ‌đến‌ ‌Bắc,‌ ‌bạn‌ ‌hãy‌ ‌dừng‌ ‌lại‌ ‌nơi‌ ‌đây‌ ‌vài‌ ‌ngày‌ ‌– ‌nơi‌ ‌được‌ ‌UNESCO‌ ‌công‌ ‌nhận‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌cảnh‌ ‌đẹp‌ ‌trùng‌ ‌trùng‌ ‌điệp‌ ‌điệp,‌ ‌đã‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌được‌ ‌tạo‌ ‌hóa‌ ‌ban‌ ‌tặng‌ ‌cho‌ ‌mảnh‌ ‌đất‌ ‌hình‌ ‌chữ‌ ‌S‌ ‌của‌ ‌chúng‌ ‌ta.‌ ‌ ‌Đến‌ ‌với‌ ‌Vịnh‌ ‌Hạ‌ ‌Long‌ ‌là‌ ‌đến‌ ‌với‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌hoang‌ ‌sơ,‌ ‌nơi‌ ‌có‌ ‌những‌ ‌cảnh‌ ‌quan‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌cùng‌ ‌với‌ ‌bầu‌ ‌không‌ ‌khí‌ ‌trong‌ ‌lành,‌ ‌mát‌ ‌mẻ‌ ‌quanh‌ ‌năm.‌ ‌Giữa‌ ‌sóng‌ ‌nước‌ ‌Hạ‌ ‌Long,‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌chiêm‌ ‌ngưỡng‌ ‌hòn‌ ‌Đầu‌ ‌Người,‌ ‌hòn‌ ‌Cánh‌ ‌Buồm,‌ ‌hòn‌ ‌Trống‌ ‌Mái,…‌ ‌ ‌Bên‌ ‌cạnh‌ ‌những‌ ‌cảnh‌ ‌quan‌ ‌hùng‌ ‌vĩ,‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌mạo‌ ‌hiểm‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌chuyến‌ ‌tham‌ ‌quan‌ ‌hang‌ ‌động,‌ ‌tự‌ ‌tay‌ ‌vuốt‌ ‌ve‌ ‌những‌ ‌mảnh‌ ‌thạch‌ ‌nhũ,‌ ‌những‌ ‌hình‌ ‌thù‌ ‌tạo‌ ‌dáng‌ ‌độc‌ ‌đáo.‌ ‌Và‌ ‌nếu‌ ‌bạn‌ ‌thích‌ ‌được‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌những‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌cư‌ ‌dân‌ ‌nơi‌ ‌đây,‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌mà‌ ‌trước‌ ‌giờ‌ ‌chưa‌ ‌từng‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌như‌ ‌chèo‌ ‌thuyền‌ ‌kayak,‌ ‌tắm‌ ‌biển,‌ ‌tham‌ ‌quan‌ ‌làng‌ ‌chài‌ ‌trên‌ ‌vịnh,…‌

du lịch khám phá
‌Những‌ ‌mảng‌ ‌thạch‌ ‌nhũ‌ ‌với‌ ‌hình‌ ‌dáng‌ ‌và‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌khác‌ ‌nhau‌

Nghe‌ ‌thôi‌ ‌là‌ ‌thú‌ ‌vị‌ ‌rồi‌ ‌đúng‌ ‌không‌ ‌nào?‌ ‌Hãy‌ ‌dành‌ ‌khoảng‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌để‌ ‌cùng‌ ‌bạn‌ ‌bè‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌những‌ ‌điều‌ ‌mới‌ ‌lạ‌ ‌nơi‌ ‌đây‌ ‌ngay‌ ‌thôi‌ ‌nào! ‌

Côn‌ ‌đảo‌ ‌

Nếu‌ ‌trước‌ ‌đây,‌ ‌Côn‌ ‌Đảo‌ ‌được‌ ‌biết‌ ‌đến‌ ‌như‌ ‌là‌ ‌“‌ ‌chốn‌ ‌cầm‌ ‌tù‌ ‌đáng‌ ‌sợ”,‌ ‌nơi‌ ‌“‌ ‌địa‌ ‌ngục‌ ‌trần‌ ‌gian”‌ ‌thì‌ ‌ngày‌ ‌nay‌ ‌Côn‌ ‌Đảo‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌thiên‌ ‌đường‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌lý‌ ‌tưởng‌ ‌được‌ ‌nhiều‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌quan‌ ‌tâm.‌ ‌

du lịch khám phá
Khám‌ ‌phá‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌côn‌ ‌đảo‌ ‌dưới‌ ‌sắc‌ ‌trời‌ ‌mùa‌ ‌thu‌ ‌

‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌được‌ ‌mệnh‌ ‌danh‌ ‌là‌ ‌“‌ ‌đảo‌ ‌Ngọc”‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌cảnh‌ ‌đẹp‌ ‌hoang‌ ‌sơ,‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌cho‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌mới‌ ‌lạ‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌chuyến‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌khám‌ ‌phá.‌ ‌Đến‌ ‌với‌ ‌Đảo‌ ‌Ngọc‌ ‌Phú‌ ‌Quốc,‌ ‌ngoài‌ ‌thưởng‌ ‌thức‌ ‌những‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌hoang‌ ‌sơ‌ ‌của‌ ‌núi‌ ‌non,‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌các‌ ‌địa‌ ‌danh‌ ‌lịch‌ ‌sử‌ ‌như‌ ‌Nhà‌ ‌tù‌ ‌Côn‌ ‌Đảo,‌ ‌Bảo‌ ‌Tàng‌ ‌lịch‌ ‌sử,‌ ‌khu‌ ‌di‌ ‌tích‌ ‌Chuồng‌ ‌Cọp,…‌ ‌hay‌ ‌các‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌giải‌ ‌trí‌ ‌như‌ ‌Vinpearl‌ ‌Land,‌ ‌đến‌ ‌với‌ ‌vườn‌ ‌thú‌ ‌hoang‌ ‌sơ‌ ‌Vinpearl‌ ‌Safari,….‌ ‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌là‌ ‌điểm‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng,‌ ‌điểm‌ ‌tham‌ ‌quan,‌ ‌và‌ ‌là‌ ‌điểm‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌hệ‌ ‌sinh‌ ‌thái‌ ‌hứa‌ ‌hẹn‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌cho‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌những‌ ‌trải‌ ‌nghiệm‌ ‌đáng‌ ‌nhớ.‌ ‌Mũi‌ ‌Ông‌ ‌Đội,‌ ‌đá‌ ‌Chào,‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌san‌ ‌hô‌ ‌và‌ ‌cá‌ ‌biển‌ ‌sặc‌ ‌sỡ.‌ ‌Bãi‌ ‌Sao,‌ ‌Bãi‌ ‌Dài‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌bãi‌ ‌cát‌ ‌dài,‌ ‌trắng‌ ‌mịn‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌dòng‌ ‌ ‌nước‌ ‌xanh‌ ‌ngọc‌ ‌bích‌ ‌tạo‌ ‌nên‌ ‌nét‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌cho‌ ‌nơi‌ ‌đây,‌ ‌làm‌ ‌xiêu‌ ‌lòng‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌bao‌ ‌nhiêu‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌yêu‌ ‌biển.‌ ‌

du lịch khám phá
Bãi‌ ‌Dài‌ ‌-‌ ‌Top‌ ‌5‌ ‌bãi‌ ‌biển‌ ‌đẹp‌ ‌nhất‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌

‌Bên‌ ‌cạnh‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌được‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌ban‌ ‌tặng,‌ ‌đặc‌ ‌sản‌ ‌danh‌ ‌tiếng‌ ‌cả‌ ‌nước‌ ‌là‌ ‌tiêu‌ ‌sọ,‌ ‌nước‌ ‌mắm,‌ ‌rượu‌ ‌sim,‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌là‌ ‌viên‌ ‌ngọc‌ ‌quý‌ ‌trên‌ ‌tấm‌ ‌bản‌ ‌đồ‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌-‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌tên‌ ‌gọi‌ ‌của‌ ‌hòn‌ ‌đảo‌ ‌này.‌ ‌ ‌Đồng‌ ‌hành‌ ‌cùng‌ ‌sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌nơi‌ ‌đây,‌ ‌đầu‌ ‌năm‌ ‌2018,‌ ‌tập‌ ‌đoàn‌ ‌Vingroup‌ ‌đã‌ ‌cho‌ ‌ra‌ ‌đời‌ ‌siêu‌ ‌quần‌ ‌thể‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌cùng‌ ‌những‌ ‌tiện‌ ‌ích‌ ‌và‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌cao‌ ‌cấp,‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌các‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌đến‌ ‌nơi‌ ‌đây‌ ‌tham‌ ‌quan.

Quần‌ ‌thể‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌Vinpearl‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌nổi‌ ‌bật?‌

‌Chỉ‌ ‌sau‌ ‌một‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌ngắn,‌ ‌hàng‌ ‌loạt‌ ‌các‌ ‌khu‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌ra‌ ‌mắt‌ ‌tại‌ ‌hòn‌ ‌đảo‌ ‌Ngọc,‌ ‌tạo‌ ‌nên‌ ‌làn‌ ‌sóng‌ ‌mạnh‌ ‌trong‌ ‌giới‌ ‌đầu‌ ‌tư.‌ ‌Điều‌ ‌đó‌ ‌đã‌ ‌biến‌ ‌hòn‌ ‌đảo‌ ‌vốn‌ ‌có‌ ‌nét‌ ‌đẹp‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌hoang‌ ‌sơ,‌ ‌nay‌ ‌tô‌ ‌thêm‌ ‌nét‌ ‌xa‌ ‌hoa,‌ ‌lộng‌ ‌lẫy‌ ‌đủ‌ ‌sức‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌bất‌ ‌cứ‌ ‌một‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌nào‌ ‌đến‌ ‌nơi‌ ‌đây.‌

du lịch khám phá
Quần‌ ‌thể‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌Vinpearl‌ ‌-‌ ‌khẳng‌ ‌định‌ ‌vị‌ ‌thế‌ ‌“ông‌ ‌hoàng”‌ ‌

Chuỗi‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌cao‌ ‌cấp‌ ‌của‌ ‌Vingroup‌ ‌được‌ ‌chia‌ ‌thành‌ ‌4‌ ‌giai‌ ‌đoạn,‌ ‌mỗi‌ ‌một‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌đều‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌biển‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌siêu‌ ‌sang‌ ‌với‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌5‌ ‌sao‌ ‌cùng‌ ‌những‌ ‌tiện‌ ‌ích‌ ‌-‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌cao‌ ‌cấp.‌ ‌Cùng‌ ‌điểm‌ ‌qua‌ ‌một‌ ‌loạt‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌đang‌ ‌làm‌ ‌mưa‌ ‌làm‌ ‌gió‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌hiện‌ ‌nay‌ ‌nhé!‌ ‌ ‌

‌Dự‌ ‌án‌ ‌Vinoasis‌ ‌Phú‌ ‌Quốc.‌ ‌ 

du lịch khám phá
‌Dự‌ ‌án‌ ‌Vinoasis‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌

Đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌đánh‌ ‌dấu‌ ‌sự‌ ‌tin‌ ‌tưởng‌ ‌của‌ ‌UBND‌ ‌tỉnh‌ ‌Kiên‌ ‌Giang‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌tập‌ ‌đoàn‌ ‌Vingroup,‌ ‌vì‌ ‌trong‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌này‌ ‌có‌ ‌siêu‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌Casino‌ ‌Corona‌ ‌-‌ ‌Casino‌ ‌đầu‌ ‌tiên‌ ‌ở‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌cho‌ ‌phép‌ ‌người‌ ‌Việt‌ ‌vào‌ ‌chơi.‌ ‌Dự‌ ‌án‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌liền‌ ‌kề‌ ‌với‌ ‌Vinpearl‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌gồm‌ ‌nhiều‌ ‌hạng‌ ‌mục‌ ‌như:‌ ‌biệt‌ ‌thự‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌siêu‌ ‌sang,‌ ‌condotel,‌ ‌nhà‌ ‌liền‌ ‌kề‌ ‌4-5‌ ‌sao,‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌giải‌ ‌trí,‌ ‌khách‌ ‌sạn‌ ‌4-5‌ ‌sao.

‌Dự‌ ‌án‌ ‌Grand‌ ‌World‌ ‌Phú‌ ‌Quốc.‌ 

Dự‌ ‌án‌ ‌Grand‌ ‌World‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌có‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌85ha,‌ ‌với‌ ‌3‌ ‌dòng‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌đầu‌ ‌tư:‌ ‌Condotel,‌ ‌Minihotel‌ ‌và‌ ‌Shophouse.‌ ‌Đây‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌phân‌ ‌khúc‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌vốn‌ ‌mỏng‌ ‌có‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌đầu‌ ‌tư,‌ ‌và‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌tối‌ ‌ưu‌ ‌dòng‌ ‌tiền‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌lâu‌ ‌dài.‌ ‌Dự‌ ‌án‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌những‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌đắc‌ ‌địa‌ ‌liền‌ ‌kề‌ ‌với‌ ‌khu‌ ‌Casino,‌ ‌sân‌ ‌Golf‌ ‌27‌ ‌hố,‌ ‌khu‌ ‌công‌ ‌viên‌ ‌động‌ ‌vật‌ ‌Vinpearl‌ ‌Safari.‌ ‌ 

Sức‌ ‌hút‌ ‌mạnh‌ ‌mẽ‌ ‌-‌ ‌làn‌ ‌sóng‌ ‌mới‌ ‌trong‌ ‌giới‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌của‌ ‌Grand‌ ‌World‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌ 

‌Thị‌ ‌trấn‌ ‌Dương‌ ‌Đông‌ ‌được‌ ‌xem‌ ‌là‌ ‌điểm‌ ‌dừng‌ ‌chân‌ ‌đầu‌ ‌tiên‌ ‌khi‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌đến‌ ‌với‌ ‌đảo‌ ‌Ngọc.‌ ‌Nhưng‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌đó,‌ ‌hầu‌ ‌hết‌ ‌các‌ ‌bãi‌ ‌biển‌ ‌đẹp‌ ‌của‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌này‌ ‌đã‌ ‌bị‌ ‌khai‌ ‌thác‌ ‌hết‌ ‌để‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌những‌ ‌khách‌ ‌sạn‌ ‌có‌ ‌quy‌ ‌mô‌ ‌lớn.‌ ‌Thế‌ ‌nhưng,‌ ‌một‌ ‌điểm‌ ‌đặc‌ ‌biệt,‌ ‌tại‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌Bãi‌ ‌Dài‌ ‌số‌ ‌lượng‌ ‌khách‌ ‌sạn‌ ‌vẫn‌ ‌còn‌ ‌hạn‌ ‌chế.‌

du lịch khám phá
Grand‌ ‌World‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌-‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌quần‌ ‌thể‌ ‌All‌ ‌In‌ ‌One‌

Điều‌ ‌này‌ ‌mở‌ ‌ra‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌sinh‌ ‌lời‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌từ‌ ‌Mini‌ ‌Hotel‌ ‌tại‌ ‌Grand‌ ‌World.‌ ‌Trên‌ ‌thực‌ ‌tế,‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌Mini‌ ‌Hotel‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌vẫn‌ ‌còn‌ ‌hạn‌ ‌chế.‌ ‌Điều‌ ‌này‌ ‌mở‌ ‌ra‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư.‌ ‌Người‌ ‌mua‌ ‌không‌ ‌tốn‌ ‌tiền‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌vào‌ ‌cảnh‌ ‌quan,‌ ‌quảng‌ ‌trường,‌ ‌công‌ ‌viên,‌ ‌nhà‌ ‌hàng,..‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌tiện‌ ‌ích‌ ‌khác.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌hơn,‌ ‌đến‌ ‌với‌ ‌Grand‌ ‌World‌ ‌Phú‌ ‌Quốc,‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌tốn‌ ‌bất‌ ‌kỳ‌ ‌1‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌Marketing‌ ‌cho‌ ‌Hotel‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌Vingroup‌ ‌đứng‌ ‌ra‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư.‌ ‌Một‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌không‌ ‌hai‌ ‌được‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌quần‌ ‌thể‌ ‌All‌ ‌in‌ ‌One‌ ‌đã‌ ‌đủ‌ ‌sức‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌chưa‌ ‌nào?‌ ‌

Nếu‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌muốn‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌cụ‌ ‌thể‌ ‌của‌ ‌Mini‌ ‌Hotel,‌ ‌hãy‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌ngay‌ ‌với‌ ‌Best‌ ‌Now‌ ‌để‌ ‌được‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌và‌ ‌giải‌ ‌đáp‌ ‌hết‌ ‌thắc‌ ‌mắc‌ ‌ngay‌ ‌nhé!‌ ‌ 

CÁC CĂN HOT ĐANG MỞ BÁN

Căn Mini Hotel KS4.2-04

Phong cách: London
Vị trí: Đường Hoàng Phố
View: Bãi Đổ Xe, Gần Bảo tàng Gấu
Diện tích XD: 1.037m2
Giá: 34.857 tỷ

Căn Mini Hotel KS4.3-04

Phong cách: Pháp
Vị trí: 2 mặt tiền Tứ Nam và Hoa Sơn
View: Nội khu Boutique, gần Condotel, bãi gửi xe
Diện tích XD: 1.132m2
Giá: 32 tỷ

Căn Mini Hotel KS4.1-32

Phong cách: Moscow
Vị trí: Tọa lạc tại đường Manhattan
View: Gấu Teddy, sông Venice, Shop Shanghai.
Diện tích: 200m2
Giá: ~ 30 tỷ

Căn Mini Hotel KS4.1-43

Phong cách: Moscow
Vị trí: Đường Manhattan
View: Sông Venice, Bảo tàng gấu Teddy
Diện tích: 855.12m2
Giá: 32.030 tỷ

CHỦ ĐỀ